Onsdag 25.februar var det duket for det første partnermøtet for prosjektet CIRFA, Center for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations.

Senterleder Torbjørn Eltoft
Senterleder Torbjørn Eltoft

Skrevet av: Marit Olli Helgesen

CIRFA ble i november 2014 tildelt midler fra Norges forskningsråd som et av i alt sytten nye sentre for forskningsdrevet  innovasjon (SFI) på landsbasis. SFI-ordningen er prestisjefull,  tildeling kan maksimalt gi prosjektstøtte for 8 år.

Morten Hald, dekan ved fakultet for naturvitenskap og teknologi, innledet møtet med å si at han var veldig glad for å ha fått et slikt senter på fakultetet, og han understreket viktigheten av fokuset på nordområdene. Etter innledningen tok prosjektleder Torbjørn Eltoft over med presentasjon av senteret. Senteret har i alt 7 arbeidspakker, som spenner fra fjernmåling av havoverflaten og sjøis til demonstrasjon av integrerte systemer.  Eltoft åpnet opp for dialog med møtedeltakerne, og både representanter fra næringslivet og akademia kom med innspill.

Etter lunsj delte Sveinung Løset, professor ved NTNU, sine erfaringer om hvordan en best oppnår suksess for et SFI-prosjekt. Løset er inne i sitt femte år som leder for prosjektet SAMCOT. Løset la vekt på viktigheten av god samhandling og kommunikasjon mellom alle partnerne i prosjektet.

Prosjektleder Eltoft konkluderte møtet med at han var fornøyd med alle innspillene som var kommet fra partnerne og at han så frem til den videre prosessen og samarbeidet.

Arbeidet med å etablere CIRFA pågår for fullt med bl.a. kontraktsforhandlinger med partnerne, fremskaffing av lokaler, og planlegging av de første ansettelsene.