Norut Narvik har satt ut tre bøyer på Beisfjorden i Narvik. Bøyene måler temperaturen på isen, havtemperaturen og saltholdigheten. Dette er en del av en større innsats, for å forstå de varierende isforholdene i norske fjorder. Prosjektet er en del av Megan O’Sadnicks doktorgradsprosjekt under CIRFA WP3.