Facebook: Norut Narvik har satt ut tre bøyer på Beisfjorden i Narvik.

Details

Links:
FULLTEKST: www.facebook.com/NorutNRI/videos/vb.728071927280488/

Norut Narvik har satt ut tre bøyer på Beisfjorden i Narvik. Bøyene måler temperaturen på isen, havtemperaturen og saltholdigheten. Dette er en del av en større innsats, for å forstå de varierende isforholdene i norske fjorder. Prosjektet er en del av Megan O'Sadnicks doktorgradsprosjekt under CIRFA WP3.