Forskere fra Norut og UiT Norges arktiske universitet besøkte nylig HSVA Environmental Basin i Hamburg. Der planla de neste års eksperimenter med olje i is under smelting og fjernmåling av oljeutslipp i sjøis. Forskerne ved istanken er (f.v.) Kalle Evers (HSVA), Stine Skrunes (UiT), Megan O’Sadnick (Norut) og Christian Petrich (Norut). Mer om prosjektet finner du her: http://cirfa.uit.no/ http://mosideo.no/