For å forstå dannelsen av is i fjordene, satte Megan O’Sadnick og Chris Petrich ut en atmosfære-is-hav-temperaturbøye i Beisfjorden i Narvik i slutten av januar. Siden da har isen fått en tykkelse på over 10 cm. Dette forskningsarbeidet er en del av Megans Ph.D.-prosjekt under CIRFA WP3. https://cirfa.uit.no/