Forskere fra UiT skal bruke et helt spesielt fly fra NASA for å gjøre forsøk med oljesøl i havet.